XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bình Định ngày 24/09/2020
Giải tám
42
Giải bảy
112
Giải sáu
4624
9993
5985
Giải năm
2138
Giải tư
17019
51169
18821
48970
57646
73406
76614
Giải ba
29026
72456
Giải nhì
43878
Giải nhất
78910
Giải ĐB
902805
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/09/2020
Chục Số Đơn Vị
5; 6; 0 1;7;
2;4;9; 1 2;
1;4;6; 2 1;
8; 3 9;
6; 4 1;2;
Chục Số Đơn Vị
6; 5 8;
9; 6 2;4;5;
7
3;7; 8 3;7;
1;6; 9 1;6;
kết quả xổ số Bình Định ngày 17/09/2020
Giải tám
96
Giải bảy
046
Giải sáu
5086
0051
5692
Giải năm
6099
Giải tư
30254
52302
49885
54596
42806
99346
05611
Giải ba
44740
65640
Giải nhì
41182
Giải nhất
24982
Giải ĐB
690411
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/09/2020
Chục Số Đơn Vị
2;6; 0 4;4;
1; 1; 1 1; 1;5;
2 8;8;9;
3
6;6; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
1;4; 5 8;
6 4;4;8;9;
7
8
9; 9 9;
kết quả xổ số Bình Định ngày 10/09/2020
Giải tám
47
Giải bảy
177
Giải sáu
7068
8603
0453
Giải năm
2349
Giải tư
60748
17963
53583
24228
88454
97527
73569
Giải ba
62382
31671
Giải nhì
62138
Giải nhất
88312
Giải ĐB
905736
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/09/2020
Chục Số Đơn Vị
3; 0
2; 1 7;
7;8; 2 1;8;
6; 8; 3 5;6;8;
8;9; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
3;4; 5
3;8;9; 6 3;
2;7; 7 2;7;
2;3;4;6; 8 2;3;4;6;
4;6; 9 4;6;
kết quả xổ số Bình Định ngày 03/09/2020
Giải tám
18
Giải bảy
363
Giải sáu
1521
2112
5899
Giải năm
4090
Giải tư
55329
86543
58388
34049
17135
09062
22434
Giải ba
10326
05877
Giải nhì
46522
Giải nhất
02260
Giải ĐB
786643
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/09/2020
Chục Số Đơn Vị
0 6;9;
2; 1 2;
1;2;6;9; 2 1;2;6;
4;5; 3 4; 4;6;
3; 3;9; 4 3;
Chục Số Đơn Vị
5 3;
2;3; 6 2;
7; 7 7;
8; 8 8;
2;4;9; 9 2;4;9;