XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 16/01/2021
Giải tám
72
Giải bảy
872
Giải sáu
9381
9383
9091
Giải năm
0332
Giải tư
33424
82685
61366
58679
32091
65876
21845
Giải ba
70836
82497
Giải nhì
32767
Giải nhất
30829
Giải ĐB
631761
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0
1 6; 8;9;9;
4;9; 2 3;7;
2;6; 3 8;
5; 4 2;
Chục Số Đơn Vị
5 4;8;
1; 6;7; 6 3;6;7;
6;9; 7 6;9;
8
2;7; 9 2;7;
kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 09/01/2021
Giải tám
38
Giải bảy
665
Giải sáu
6886
4486
6547
Giải năm
0953
Giải tư
88420
99047
47985
59319
17042
91262
83639
Giải ba
17232
15763
Giải nhì
66241
Giải nhất
68107
Giải ĐB
434081
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/01/2021
Chục Số Đơn Vị
7; 0 2;
9; 1 4;8;
2 3;4;6;
2;9; 3 5;6;
1;2;7;7; 4
Chục Số Đơn Vị
3; 5 6;8;
2;3;5; 6 8;8;
4;4; 7 4;4;
8
1;3; 9 1;3;
kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 02/01/2021
Giải tám
21
Giải bảy
187
Giải sáu
3160
2262
3496
Giải năm
1248
Giải tư
50138
49389
73871
95991
73573
72109
04822
Giải ba
15613
93854
Giải nhì
98547
Giải nhất
59507
Giải ĐB
359225
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 02/01/2021
Chục Số Đơn Vị
7;9; 0 6;
3; 1 7;9;
2;5; 2 2;6;
8; 3 1;7;
7;8; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
4; 5 2;
2; 6 9;
4;8; 7 4;8;
3;4; 8 3;4;
8; 9 8;
kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 26/12/2020
Giải tám
28
Giải bảy
370
Giải sáu
5815
2755
9827
Giải năm
4980
Giải tư
69587
65765
35603
07297
63002
49517
58272
Giải ba
28753
30633
Giải nhì
81608
Giải nhất
47648
Giải ĐB
236023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 26/12/2020
Chục Số Đơn Vị
2;3;8; 0 7;8;
5;7; 1
3; 7; 2 7;
3; 3 2; 3;5;
8; 4
Chục Số Đơn Vị
3;5; 5 1;5;6;
5; 6
1;2;8;9; 7 1;2;8;9;
4; 8 4;
9