XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Quảng Trị ngày 14/11/2019
Giải tám
31
Giải bảy
986
Giải sáu
9586
0927
3753
Giải năm
2396
Giải tư
86712
51050
64466
34056
81228
61777
86920
Giải ba
12904
07060
Giải nhì
26070
Giải nhất
38925
Giải ĐB
647494
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/11/2019
Chục Số Đơn Vị
4; 0 2; 5; 6; 7;
2; 1
0; 5; 7; 8; 2 1;
3 5;
4 0; 9;
Chục Số Đơn Vị
0; 3; 6; 5 2;
0; 6; 6 5; 6; 8; 8; 9;
2; 7; 7 2; 7;
2; 8 2;
9
kết quả xổ số Quảng Trị ngày 07/11/2019
Giải tám
52
Giải bảy
506
Giải sáu
3313
4503
9866
Giải năm
6112
Giải tư
05701
27444
90377
96367
06285
46927
70940
Giải ba
88336
86401
Giải nhì
74255
Giải nhất
05537
Giải ĐB
680980
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/11/2019
Chục Số Đơn Vị
1; 1; 3; 6; 0 4; 8;
2; 3; 1 0; 0;
7; 2 1;
6; 7; 3 0; 1;
0; 4; 4 4;
Chục Số Đơn Vị
5; 5 5; 8;
6; 7; 6 0; 3; 6;
2; 3; 6; 7; 7 2; 3; 6; 7;
8
9
kết quả xổ số Quảng Trị ngày 31/10/2019
Giải tám
11
Giải bảy
064
Giải sáu
4614
4099
8287
Giải năm
5224
Giải tư
62063
84163
42156
00506
69731
74531
26983
Giải ba
17057
92166
Giải nhì
58834
Giải nhất
66349
Giải ĐB
369746
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 31/10/2019
Chục Số Đơn Vị
6; 0
4; 1 3; 3;
4; 2
1; 1; 4; 3 6; 6; 8;
6; 9; 4 1; 2; 3; 6;
Chục Số Đơn Vị
6; 7; 5
3; 3; 4; 6; 6 0; 4; 5; 6;
5; 8; 7 5; 8;
8
4; 9; 9 4; 9;
kết quả xổ số Quảng Trị ngày 24/10/2019
Giải tám
34
Giải bảy
762
Giải sáu
6414
5682
2602
Giải năm
1549
Giải tư
79806
95282
92091
79388
70622
26172
48050
Giải ba
61694
28605
Giải nhì
00877
Giải nhất
53625
Giải ĐB
995436
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/10/2019
Chục Số Đơn Vị
2; 5; 6; 0 5;
4; 1 9;
2; 5; 2 0; 2; 6; 7; 8; 8;
6; 3
9; 4 1; 9;
Chục Số Đơn Vị
0; 5 0; 2;
2; 6 0; 3;
7; 7 7;
8; 8 8;
4; 9 4;