XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
Ngày: 13/02/2020 Miền Bắc
Giải ĐB
54232
Giải nhất
25908
Giải nhì
23623
36836
Giải ba
36173
85434
13354
41469
76130
24489
Giải tư
7613
0931
7469
2485
Giải năm
5822
0856
1896
8077
4113
4624
Giải sáu
828
606
006
Giải bảy
05
29
76
07
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
3; 0 5; 6; 6; 7; 8;
3; 3; 1 3;
2; 3; 4; 8; 9; 2 2; 3;
0; 1; 2; 4; 6; 3 1; 1; 2; 7;
9 4 2; 3; 5;
Chục Số Đơn Vị
4; 6; 5 0; 8;
9; 9; 6 9; 9;
3; 6; 7; 7 0; 7;
5; 9; 8 0; 2;
6; 4 9 2; 6; 6; 8; 4 6 7
Ngày: 06/02/2020 Miền Bắc
Giải ĐB
26275
Giải nhất
35468
Giải nhì
15859
88339
Giải ba
81900
36763
36696
76233
97346
00817
Giải tư
8776
6377
8509
1558
Giải năm
9296
2986
2325
5333
3052
2149
Giải sáu
525
480
012
Giải bảy
08
12
00
56
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
0; 0; 8; 0 0; 0; 8; 9;
2; 2; 7; 1
5; 5; 2 1; 1; 5;
3; 3; 9; 3 3; 3; 6;
6; 9; 9 4
Chục Số Đơn Vị
2; 6; 8; 9; 5 2; 2; 7;
3; 8; 6 3; 8;
5; 6; 7; 7 1; 7;
0; 6; 8 0; 5; 6;
6; 6; 4 9 0; 3; 4; 5; 4 6 7
Ngày: 30/01/2020 Miền Bắc
Giải ĐB
75712
Giải nhất
18292
Giải nhì
96758
11823
Giải ba
40538
22605
79421
43575
28804
22460
Giải tư
7038
2845
2679
3185
Giải năm
7983
2541
7897
5141
2017
1211
Giải sáu
989
352
051
Giải bảy
65
23
82
34
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
6; 0 4; 5;
1; 2; 7; 1 1; 2; 4; 4; 5;
1; 3; 3; 2 1; 5; 8; 9;
4; 8; 8; 3 2; 2; 8;
1; 1; 5; 9 4 0; 3;
Chục Số Đơn Vị
1; 2; 8; 5 0; 4; 6; 7; 8;
0; 5; 6 0; 5;
5; 9; 7 1; 9;
2; 3; 5; 9; 8 3; 3; 5;
2; 7; 4 9 7; 8; 4 6 7
Ngày: 23/01/2020 Miền Bắc
Giải ĐB
16875
Giải nhất
50936
Giải nhì
00828
85363
Giải ba
81620
37920
68187
88874
41569
48733
Giải tư
2256
7283
7689
3593
Giải năm
4093
0380
0449
1541
6493
6070
Giải sáu
190
797
813
Giải bảy
84
71
75
18
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
2; 2; 7; 8; 9; 0
3; 8; 1 4; 7;
0; 0; 8; 2
3; 6; 3 1; 3; 6; 8; 9; 9; 9;
1; 9; 9 4 7; 8;
Chục Số Đơn Vị
6; 5 7; 7;
3; 9; 6 3; 9;
0; 1; 4; 5; 5; 7 8; 9;
0; 3; 4; 7; 9; 8 1; 2;
0; 3; 3; 3; 7; 4 9 4; 6; 8; 4 6 7
Ngày: 16/01/2020 Miền Bắc
Giải ĐB
72782
Giải nhất
22594
Giải nhì
39470
47122
Giải ba
93338
58150
78231
16644
36281
68512
Giải tư
5160
5620
1592
3662
Giải năm
4591
6532
0312
9899
2437
1629
Giải sáu
189
483
518
Giải bảy
93
71
64
19
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
2; 5; 6; 7; 0
2; 2; 8; 9; 1 3; 7; 8; 9;
0; 2; 9; 2 1; 1; 2; 3; 6; 8; 9;
1; 2; 7; 8; 3 8; 9;
4; 9 4 4; 6; 9;
Chục Số Đơn Vị
0; 5
0; 2; 4; 6 0; 2; 4;
0; 1; 7 3;
1; 2; 3; 9; 8 1; 3;
1; 2; 3; 4; 9; 4 9 1; 2; 8; 9; 4 6 7