XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Tây Ninh ngày 14/01/2021
Giải tám
75
Giải bảy
649
Giải sáu
1026
2681
1732
Giải năm
4613
Giải tư
31696
89759
59705
85599
80280
00688
55357
Giải ba
13225
65351
Giải nhì
72841
Giải nhất
56349
Giải ĐB
060206
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/01/2021
Chục Số Đơn Vị
5;6; 0 8;
3; 1 4;5;8;
5;6; 2 3;
2; 3 1;
1;9;9; 4
Chục Số Đơn Vị
1;7;9; 5 2;
6 2;9;
5; 7 5;
8; 8 8;
4;4;5;9; 9 4;4;5;9;
kết quả xổ số Tây Ninh ngày 07/01/2021
Giải tám
79
Giải bảy
352
Giải sáu
2906
2948
3952
Giải năm
2428
Giải tư
93173
33124
87370
61949
94676
18772
16698
Giải ba
98093
04848
Giải nhì
91718
Giải nhất
82159
Giải ĐB
047517
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/01/2021
Chục Số Đơn Vị
6; 0 7;
7; 8; 1
4;8; 2 5;5;7;
3 7;9;
8;8;9; 4 2;
Chục Số Đơn Vị
2;2;9; 5
6 7;
1; 7 1;
1;2;4;4;9; 8 1;2;4;4;9;
4;5; 9 4;5;
kết quả xổ số Tây Ninh ngày 31/12/2020
Giải tám
25
Giải bảy
415
Giải sáu
1161
2788
4295
Giải năm
2299
Giải tư
44841
87934
95452
19220
90315
43442
87443
Giải ba
74099
05998
Giải nhì
36663
Giải nhất
49907
Giải ĐB
281831
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 31/12/2020
Chục Số Đơn Vị
7; 0 2;
5;5; 1 3; 4;6;
2 4;5;
1; 4; 3 4;6;
1;2;3; 4 3;
Chục Số Đơn Vị
2; 5 1;1;9;
1;3; 6
7
8;9; 8 8;9;
9;9; 9 9;9;
kết quả xổ số Tây Ninh ngày 24/12/2020
Giải tám
21
Giải bảy
654
Giải sáu
9698
8754
0515
Giải năm
8844
Giải tư
54970
42792
23951
47459
05427
37859
99474
Giải ba
81201
10322
Giải nhì
17328
Giải nhất
70174
Giải ĐB
870249
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/12/2020
Chục Số Đơn Vị
1; 0 7;
5; 1 5;
2;7;8; 2 2;9;
3
4;9; 4 4;5;5;7;7;
Chục Số Đơn Vị
1;4;4;9;9; 5 1;
6
2; 7 2;
2;9; 8 2;9;
4; 5;5; 9 4; 5;5;