XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 23/10/2020
Giải tám
12
Giải bảy
791
Giải sáu
3366
4819
6698
Giải năm
7342
Giải tư
71938
96000
12597
25401
97397
63044
99950
Giải ba
46373
99916
Giải nhì
28258
Giải nhất
37811
Giải ĐB
562446
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/10/2020
Chục Số Đơn Vị
1; 0 5;
1;6;9; 1 1;9;
2 4;
8; 3 7;
2;4;6; 4 4;
Chục Số Đơn Vị
8; 5
6; 6 1;4; 6;
9;9; 7 9;9;
3;5;9; 8 3;5;9;
1; 9 1;
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 16/10/2020
Giải tám
57
Giải bảy
997
Giải sáu
6210
9769
4754
Giải năm
0075
Giải tư
22135
72864
03525
48741
43804
26009
24201
Giải ba
77883
70081
Giải nhì
15317
Giải nhất
75147
Giải ĐB
830889
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/10/2020
Chục Số Đơn Vị
1;4;9; 0 1;
7; 1 4;8;
5; 2
5; 3 8;
1;7; 4 5;6;
Chục Số Đơn Vị
4; 5 2;3;7;
4;9; 6
1;4;9; 7 1;4;9;
8
6;8; 9 6;8;
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 09/10/2020
Giải tám
65
Giải bảy
891
Giải sáu
6479
7302
0464
Giải năm
0191
Giải tư
05788
93747
29718
92597
07843
91971
29936
Giải ba
56401
19431
Giải nhì
61547
Giải nhất
79825
Giải ĐB
114560
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/10/2020
Chục Số Đơn Vị
1;2; 0 6;
8; 1 3;7;9;9;
5; 2
1;6; 3 4;
3;7;7; 4 6;
Chục Số Đơn Vị
5 2;
4; 6 3;
4;4;9; 7 4;4;9;
1;8; 8 1;8;
7; 9 7;
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 02/10/2020
Giải tám
89
Giải bảy
498
Giải sáu
7983
4135
4628
Giải năm
9360
Giải tư
78704
79537
40897
06183
47928
58375
16749
Giải ba
23480
48699
Giải nhì
05692
Giải nhất
20283
Giải ĐB
261621
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 02/10/2020
Chục Số Đơn Vị
4; 0 6;8;
1 2;
1; 8;8; 2 9;
5;7; 3 8;8;8;
9; 4
Chục Số Đơn Vị
5 3;7;
6
3;9; 7 3;9;
2;2;9; 8 2;2;9;
4;9; 9 4;9;