XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 13/01/2021
Giải tám
38
Giải bảy
037
Giải sáu
6053
8500
8331
Giải năm
4847
Giải tư
84432
87560
19685
23941
92071
64314
15793
Giải ba
38633
91246
Giải nhì
34112
Giải nhất
72476
Giải ĐB
180585
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0 6;
2;4; 1 3;4;7;
2 1;3;
1;2;3;7; 3 3;5;9;
1;6;7; 4 1;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 8; 8;
6 4;7;
3;4; 7 3;4;
8
9
kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 06/01/2021
Giải tám
61
Giải bảy
087
Giải sáu
6928
8129
1804
Giải năm
8938
Giải tư
69110
23804
11088
48017
45120
79333
59901
Giải ba
19157
90661
Giải nhì
79612
Giải nhất
76893
Giải ĐB
804803
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1;3; 4;4; 0 1;2;
2;7; 1 6;
8;9; 2 1;
3;8; 3 3;9;
4
Chục Số Đơn Vị
7; 5
1; 6
1;5;8; 7 1;5;8;
2;3;8; 8 2;3;8;
2; 9 2;
kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 30/12/2020
Giải tám
36
Giải bảy
573
Giải sáu
3204
9675
0784
Giải năm
3509
Giải tư
77727
36503
88564
94935
45099
41838
19870
Giải ba
63444
64686
Giải nhì
98456
Giải nhất
64952
Giải ĐB
520116
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/12/2020
Chục Số Đơn Vị
3;4;9; 0 7;
6; 1
7; 2 5;
5;8; 3 7;
4; 4 4;6;8;
Chục Số Đơn Vị
2;6; 5 3;7;
4; 6 1; 5;8;
2; 7 2;
3; 8 3;
9; 9 9;
kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 23/12/2020
Giải tám
18
Giải bảy
692
Giải sáu
4543
2758
1109
Giải năm
4521
Giải tư
33973
94271
53487
20281
27891
13436
31190
Giải ba
16119
88081
Giải nhì
29903
Giải nhất
39612
Giải ĐB
406149
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/12/2020
Chục Số Đơn Vị
3;9; 0 9;
2;9; 1 2;7;8;8;9;
1; 2 1;9;
6; 3 4;7;
3;9; 4
Chục Số Đơn Vị
8; 5
6 3;
8; 7 8;
5; 8 5;
1;4; 9 1;4;