XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Đắc Nông ngày 19/09/2020
Giải tám
55
Giải bảy
593
Giải sáu
3080
8916
1452
Giải năm
0863
Giải tư
09058
08269
62064
48522
60218
73481
15515
Giải ba
27070
38581
Giải nhì
44776
Giải nhất
71816
Giải ĐB
386961
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 19/09/2020
Chục Số Đơn Vị
0 7;8;
5;6;6;8; 1 6; 8;8;
2; 2 2;5;
3 6;9;
4 6;
Chục Số Đơn Vị
2;8; 5 1;
1; 3;4;9; 6 1;1;7;
7
1;5; 8 1;5;
6; 9 6;
kết quả xổ số Đắc Nông ngày 12/09/2020
Giải tám
53
Giải bảy
355
Giải sáu
7714
6865
6216
Giải năm
1371
Giải tư
01006
67692
92851
53272
83867
49316
76601
Giải ba
60012
75310
Giải nhì
64647
Giải nhất
07752
Giải ĐB
006409
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 12/09/2020
Chục Số Đơn Vị
1;6;9; 0 1;
2;4;6;6; 1 5;7;
2 1;5;7;9;
3
7; 4 1;
Chục Số Đơn Vị
1;2;5; 5 5;6;
5;7; 6 1;1;
4;6; 7 4;6;
8
9
kết quả xổ số Đắc Nông ngày 05/09/2020
Giải tám
38
Giải bảy
669
Giải sáu
7114
5965
6675
Giải năm
8745
Giải tư
51321
67438
73971
79274
76163
54314
97264
Giải ba
42231
86444
Giải nhì
52163
Giải nhất
18563
Giải ĐB
022200
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 05/09/2020
Chục Số Đơn Vị
0
4;4; 1 2;3;7;
1; 2
1;8; 3 6;6;6;
4;5; 4 1;1;4;6;7;
Chục Số Đơn Vị
5 4;6;7;
3;3;3;4;5;9; 6
7
3; 8 3;
6; 9 6;
kết quả xổ số Đắc Nông ngày 29/08/2020
Giải tám
71
Giải bảy
256
Giải sáu
8042
2099
3381
Giải năm
8805
Giải tư
18255
49899
67499
48623
13838
77627
83076
Giải ba
72694
73589
Giải nhì
10513
Giải nhất
73726
Giải ĐB
830279
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/08/2020
Chục Số Đơn Vị
5; 0
3; 1 8;
3;6;7; 2 4;
8; 3 1;2;
2; 4 9;
Chục Số Đơn Vị
5;6; 5 5;
6 2;5;7;
2; 7 2;
3; 8 3;
7; 8;9;9;9; 9 7; 8;9;9;9;