XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/09/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
02
Giải sáu
672
078
318
Giải năm
0915
Giải tư
6049
1001
4034
5340
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
02594
91533
Giải nhì
46411
Giải nhất
47391
Giải ĐB
98018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/09/2020
Chục Số Đơn Vị
1;1;2;7;7; 0 4;4;
1;3;5;7;8; 8; 1 1;9;
2 7;
3;4;4;7; 3 1;3;9;
9; 4 3;3;9;
Chục Số Đơn Vị
5 1;6;9;
5; 6
1;3;7; 7 1;3;7;
1; 1;7;7; 8 1; 1;7;7;
4; 9 4;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/09/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
66
Giải sáu
480
305
679
Giải năm
6469
Giải tư
9267
3392
6448
2186
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
12192
24493
Giải nhì
80203
Giải nhất
76056
Giải ĐB
87082
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/09/2020
Chục Số Đơn Vị
3;5;5; 0 3;5;8;
1 6;9;9;
2 4;8; 9;9;
3 4;9;
2;3;8; 4 7;8;
Chục Số Đơn Vị
6; 5
1;6;7;7;9;9; 6 5;6;8;
6;6; 7 6;6;
4; 8 4;
6;6;7;9; 9 6;6;7;9;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/09/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
35
Giải sáu
151
741
001
Giải năm
1620
Giải tư
1831
7410
8361
6474
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
81737
72642
Giải nhì
16032
Giải nhất
12267
Giải ĐB
97711
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/09/2020
Chục Số Đơn Vị
1; 0 1;2;
1; 1;8; 1 1; 1;3;4;5;6;
6; 2 3;4;4;
1;2;5;6;7;7; 3 6;9;
1;2;2; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
1; 5 3;
1;3;7;7;9; 6 2;3;8;
3;3;6;6;8; 7 3;3;6;6;8;
1; 8 1;
6;9; 9 6;9;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/09/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
06
Giải sáu
384
090
746
Giải năm
5874
Giải tư
1687
5488
3167
3158
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
04126
79476
Giải nhì
65300
Giải nhất
91069
Giải ĐB
87486
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/09/2020
Chục Số Đơn Vị
6;9; 0 8;9;
7; 1 6;
5;6; 2
3;8; 3 3;9;
5;6;7; 4 7;8;
Chục Số Đơn Vị
8; 5 2;4;
1;7;9; 6 2;4;7;8; 8;8;
1;4;6;8;9; 7 1;4;6;8;9;
3;5;8; 8 3;5;8;
6; 9 6;