XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/10/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
31
Giải sáu
624
200
992
Giải năm
2805
Giải tư
0440
5402
8279
8832
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
39463
28179
Giải nhì
91024
Giải nhất
02898
Giải ĐB
06125
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/10/2020
Chục Số Đơn Vị
2;5;5;8; 0 4;7;
1 3;6;7;
2;4;4;5; 6;8; 2 2;3;9;
1;2; 3 6;
4; 4 2;2;4;5;6;
Chục Số Đơn Vị
4; 5 2; 6;9;
1;3;4;5; 6 2;
7
2;9; 8 2;9;
7;7; 9 7;7;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/10/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
96
Giải sáu
108
616
731
Giải năm
1538
Giải tư
2815
7032
3984
4841
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
14640
72640
Giải nhì
96795
Giải nhất
43896
Giải ĐB
48879
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/10/2020
Chục Số Đơn Vị
4;4;6;8; 0 4;4;6;
5;6;6;6; 1 3;4;8;
2 3;7;
1;2;5;7;8; 3
1;8; 4 8;
Chục Số Đơn Vị
5 1;3;9;
6 1;1;1;9;9;
3; 7 3;
3;4;7; 8 3;4;7;
7; 9 7;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/10/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
61
Giải sáu
270
815
851
Giải năm
4170
Giải tư
6070
9387
5427
8616
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
36053
21949
Giải nhì
38003
Giải nhất
44111
Giải ĐB
07043
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/10/2020
Chục Số Đơn Vị
2;3; 0 7;7;7;9;
1;5;5;6; 1 1;5;6;
5;7; 2 6;7;
3 4; 5;
3; 9; 4 5;6;
Chục Số Đơn Vị
1;3;4;7;8; 5 1;1;2;
1;2;4; 6 1;9;
2;5;8; 7 2;5;8;
5; 8 5;
4;7;9; 9 4;7;9;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/10/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
92
Giải sáu
125
653
625
Giải năm
1285
Giải tư
6726
0297
9623
9801
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
67476
65881
Giải nhì
41817
Giải nhất
49318
Giải ĐB
90157
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/10/2020
Chục Số Đơn Vị
1; 0 1;1;3;7;
7;8; 1 8;
3;5;5;6; 2 7;9;
6;7;7;9; 3 2;5;
4 6;6;9;
Chục Số Đơn Vị
3;7; 5 2;2;8;
4;4; 6 2;3;7;
1;3;3;5; 9; 7 1;3;3;5; 9;
1; 8 1;
3; 9 3;