XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/01/2021
Giải tám
tructiep
Giải bảy
59
Giải sáu
494
321
078
Giải năm
0149
Giải tư
8202
1717
2304
7338
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
24305
53638
Giải nhì
06158
Giải nhất
96884
Giải ĐB
92549
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/01/2021
Chục Số Đơn Vị
2;4;5;8; 0 2;
3;7; 1 2;4;
1;3;5; 2
5;8;8; 3 1;2;5;
1;9; 9; 4 8;9;
Chục Số Đơn Vị
3;8;9; 5 2;3;9;
9; 6 8;
1;7;9; 7 1;7;9;
3;3;5;7; 8 3;3;5;7;
4; 4;5;6; 9 4; 4;5;6;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/01/2021
Giải tám
tructiep
Giải bảy
43
Giải sáu
002
600
566
Giải năm
5408
Giải tư
8664
4091
1436
8925
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
19594
34767
Giải nhì
65216
Giải nhất
58464
Giải ĐB
55095
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1;2;8; 0 7;8;
1;2;6; 1 1;5;9;
5; 2 1;6;
6; 3 4;6;
3; 4 6;6;7;9;
Chục Số Đơn Vị
1; 5 2;6;9;
2;3;4;4;5;6;7; 6 1;3;6;
6;8;9; 7 6;8;9;
9; 8 9;
9
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/01/2021
Giải tám
tructiep
Giải bảy
15
Giải sáu
968
825
724
Giải năm
5608
Giải tư
4741
9668
7808
4797
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
97864
15467
Giải nhì
13716
Giải nhất
58127
Giải ĐB
12046
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/01/2021
Chục Số Đơn Vị
8;8; 0 6;
5;6; 1 4;6;7;
4;5;7; 2 3;9;
2;4;7;8; 3
1;6; 8;9; 4 2;3;6;
Chục Số Đơn Vị
5 1;2;8;
1;4;7;8;8; 6 1;4; 7;
2;3;6;9; 7 2;3;6;9;
3;4;6;6; 8 3;4;6;6;
4; 9 4;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/01/2021
Giải tám
tructiep
Giải bảy
13
Giải sáu
300
505
685
Giải năm
0880
Giải tư
9743
9831
2616
0548
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
21460
45322
Giải nhì
51148
Giải nhất
63497
Giải ĐB
68285
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/01/2021
Chục Số Đơn Vị
3;3;5; 0 6;8;
3;4;6; 1 3;
2;6;8;8;9; 2 2;4;
1;3; 3 1;3;4;
2;3;7;8;8; 4 1;
Chục Số Đơn Vị
8; 5 8; 8;
6 1;2;9;
4;7;9; 7 4;7;9;
2;2;4;4;5; 8 2;2;4;4;5;
2; 9 2;