XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Cần Thơ ngày 13/01/2021
Giải tám
39
Giải bảy
362
Giải sáu
5164
8260
5570
Giải năm
1325
Giải tư
44663
65206
64540
76411
82903
76699
86419
Giải ba
00616
93207
Giải nhì
88110
Giải nhất
81586
Giải ĐB
066968
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/01/2021
Chục Số Đơn Vị
3;6;7; 0 1;4;6;7;
1;6;9; 1 1;
5; 2 6;
3 6;
4 6;
Chục Số Đơn Vị
5 2;
2;3;4;8; 6 1;8;
7
6; 8 6;
1;9; 9 1;9;
kết quả xổ số Cần Thơ ngày 06/01/2021
Giải tám
29
Giải bảy
243
Giải sáu
7179
4662
3522
Giải năm
0695
Giải tư
37204
33896
23448
06823
24201
97774
55185
Giải ba
68183
12304
Giải nhì
59067
Giải nhất
06540
Giải ĐB
643304
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1;4; 4;4; 0 4;
1
2;3; 2 2;6;
3 2;4;8;
3;8; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
5 8;9;
2;7; 6 9;
6; 7 6;
4; 8 4;
7; 9 7;
kết quả xổ số Cần Thơ ngày 30/12/2020
Giải tám
03
Giải bảy
919
Giải sáu
1782
4387
8412
Giải năm
8846
Giải tư
34452
17989
11762
03266
62999
37206
94199
Giải ba
54853
15680
Giải nhì
68615
Giải nhất
12893
Giải ĐB
241956
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/12/2020
Chục Số Đơn Vị
6; 0 8;
2;5;9; 1
2 1;5;6;8;
3 5;9;
6; 4
Chục Số Đơn Vị
2;3;6; 5 1;
2;6; 6 4;5; 6;
8; 7 8;
8
1;8;9;9; 9 1;8;9;9;
kết quả xổ số Cần Thơ ngày 23/12/2020
Giải tám
73
Giải bảy
961
Giải sáu
2932
7467
1959
Giải năm
6696
Giải tư
80518
23932
01804
10566
85067
57851
76078
Giải ba
77915
67414
Giải nhì
49126
Giải nhất
98463
Giải ĐB
320304
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/12/2020
Chục Số Đơn Vị
4; 4; 0
4;5;8; 1 5;6;
6; 2 3;3;
2;2; 3 6;
4 1;
Chục Số Đơn Vị
1;9; 5 1;
1;3;6;7;7; 6 2;6;9;
6;6; 7 6;6;
1;7; 8 1;7;
5; 9 5;