XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 14/01/2021
Giải tám
21
Giải bảy
172
Giải sáu
1602
1492
1300
Giải năm
2075
Giải tư
84519
71645
72984
30876
59400
23476
67382
Giải ba
63025
77287
Giải nhì
24725
Giải nhất
28749
Giải ĐB
279246
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/01/2021
Chục Số Đơn Vị
2; 0
9; 1
5;5; 2 7;8;9;
3
5;6; 9; 4 8;
Chục Số Đơn Vị
5 2;2;4;7;
6 4; 7;7;
8; 7 8;
8
1;4; 9 1;4;
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 07/01/2021
Giải tám
37
Giải bảy
542
Giải sáu
1511
7546
8604
Giải năm
1174
Giải tư
26668
00582
11081
88908
72752
40509
75878
Giải ba
91983
11426
Giải nhì
15270
Giải nhất
19605
Giải ĐB
547067
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/01/2021
Chục Số Đơn Vị
4;5;8;9; 0 7;
1; 1 1;8;
6; 2 4;5;8;
3 8;
2;6; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
2; 5
7; 8; 6 2;4;
6; 7 6;
6;7; 8 6;7;
9
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 31/12/2020
Giải tám
73
Giải bảy
141
Giải sáu
2773
1181
8686
Giải năm
4164
Giải tư
65828
90200
15459
28849
06071
44962
72201
Giải ba
85056
87215
Giải nhì
01640
Giải nhất
08137
Giải ĐB
184618
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 31/12/2020
Chục Số Đơn Vị
1; 0 4;
5;8; 1 4;7;8;
8; 2 6;
7; 3 7;
1;9; 4 6;
Chục Số Đơn Vị
6;9; 5 1;
2;4; 6 5;8;
3; 7 3;
1; 2; 8 1; 2;
4;5; 9 4;5;
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 24/12/2020
Giải tám
39
Giải bảy
063
Giải sáu
5159
0828
2095
Giải năm
6577
Giải tư
07387
76999
65722
91326
10266
75259
44440
Giải ba
26479
00449
Giải nhì
80905
Giải nhất
46416
Giải ĐB
107174
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/12/2020
Chục Số Đơn Vị
5; 0 4;
6; 1
2;6;8; 2 2;
3 6;
9; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
9;9; 5 9;
3;6; 6 1;2;6;
7;8; 7 7;8;
2; 8 2;
4;5;5;7;9; 9 4;5;5;7;9;