XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 24/09/2020
Giải tám
96
Giải bảy
679
Giải sáu
5638
8198
1963
Giải năm
5373
Giải tư
82667
91773
99868
71136
25591
50939
78536
Giải ba
33539
15988
Giải nhì
55973
Giải nhất
64216
Giải ĐB
231487
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/09/2020
Chục Số Đơn Vị
0
6; 1 9;
2
6;6;8;9;9; 3 6;7;7;7;
4
Chục Số Đơn Vị
5
3;7;8; 6 1;3;3;
6;8; 7 6;8;
3;6;8;9; 8 3;6;8;9;
3;3;7; 9 3;3;7;
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 17/09/2020
Giải tám
04
Giải bảy
313
Giải sáu
3894
3902
3005
Giải năm
6183
Giải tư
83261
74107
75614
96700
02755
58763
33981
Giải ba
53441
99508
Giải nhì
47607
Giải nhất
77754
Giải ĐB
245936
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/09/2020
Chục Số Đơn Vị
2;5;7;7;8; 0
3;4; 1 4;6;8;
2
6; 3 1;6;8;
1; 4 1;5;9;
Chục Số Đơn Vị
4;5; 5 5;
1;3; 6 3;
7
8
9
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 10/09/2020
Giải tám
89
Giải bảy
706
Giải sáu
1606
6297
2273
Giải năm
2087
Giải tư
03259
66757
71879
94280
49298
36575
67430
Giải ba
19656
40163
Giải nhì
23893
Giải nhất
98345
Giải ĐB
188923
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/09/2020
Chục Số Đơn Vị
6;6; 0 3;8;
1
3; 2
3 2; 6;7;9;
5; 4
Chục Số Đơn Vị
6;7;9; 5 4;7;
3; 6 5;
5;8;9; 7 5;8;9;
9; 8 9;
5;7; 9 5;7;
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 03/09/2020
Giải tám
94
Giải bảy
959
Giải sáu
0353
6559
5988
Giải năm
9615
Giải tư
22126
26362
54473
91944
27922
32463
79174
Giải ba
22210
92015
Giải nhì
91095
Giải nhất
79912
Giải ĐB
201108
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/09/2020
Chục Số Đơn Vị
8; 0 1;
2;5;5; 1
2;6; 2 1;2;6;
3 5;6;7;
4; 4 4;7;
Chục Số Đơn Vị
3;9;9; 5 1;1;9;
2;3; 6 2;
7
8; 8 8;
5;5; 9 5;5;