XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 06/08/2020
Giải tám
85
Giải bảy
001
Giải sáu
1712
0170
3655
Giải năm
4148
Giải tư
07287
81558
06766
26172
72494
90377
53854
Giải ba
48632
77284
Giải nhì
73569
Giải nhất
08900
Giải ĐB
066008
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/08/2020
Chục Số Đơn Vị
1;8; 0 7;
2; 1
2 1;3;7;
2; 3
8; 4 5;8;9;
Chục Số Đơn Vị
4;5;8; 5 5;
6;9; 6 6;
7;8; 7 7;8;
4;5; 8 4;5;
6; 9 6;
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 30/07/2020
Giải tám
87
Giải bảy
713
Giải sáu
0497
9106
4491
Giải năm
9304
Giải tư
45518
07891
21183
88221
34206
99628
17098
Giải ba
25152
24194
Giải nhì
90179
Giải nhất
21233
Giải ĐB
205085
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/07/2020
Chục Số Đơn Vị
4;6;6; 0
3;8; 1 2;9;9;
1;8; 2 5;
3; 3 1;3;8;
4 9;
Chục Số Đơn Vị
2; 5 8;
6
9; 7 9;
1;2;9; 8 1;2;9;
7; 9 7;
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 23/07/2020
Giải tám
35
Giải bảy
788
Giải sáu
5827
4105
4619
Giải năm
6442
Giải tư
59633
19001
34632
19395
30151
58157
39947
Giải ba
03186
67427
Giải nhì
70361
Giải nhất
37166
Giải ĐB
898948
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/07/2020
Chục Số Đơn Vị
1;5; 0
9; 1 5;6;
7;7; 2 3;4;
2;3; 3 3;
2;7;8; 4
Chục Số Đơn Vị
1;7; 5 9;
1;6; 6 6;8;
2;2;4;5; 7 2;2;4;5;
4; 8; 8 4; 8;
1; 9 1;
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 16/07/2020
Giải tám
17
Giải bảy
689
Giải sáu
2431
6227
8586
Giải năm
2312
Giải tư
38341
62124
37702
80189
59729
31992
82469
Giải ba
02749
56103
Giải nhì
39566
Giải nhất
72368
Giải ĐB
541757
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/07/2020
Chục Số Đơn Vị
2;3; 0
2; 1 3;4;
4;7;9; 2 1;9;
1; 3
1;9; 4 2;
Chục Số Đơn Vị
7; 5
6;8;9; 6 6;8;
2;5; 7 2;5;
6; 8 6;
2;4;6;8;8; 9 2;4;6;8;8;